|
Име:
E-mail:
Тел:
 

Адрес:
София 1700
кв.Витоша-ВЕЦ Симеоново 999

Тел.: +(359 2) 962 05 36  

+(359 2) 962 05 36 +(359 2) 962 19 61  

+(359 2) 962 19 61
Факс: +(359 2) 962 87 58

E-mail:office@inproperties-bg.com

За продажби: 
тел.: +(359 2) 968 19 07

мобилен тел.: +(359 88) 5 87 99 38  
E-mail: invest@vivesta-bg.com

За инвеститори

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ЗА 25 ЮНИ 2013 Г. – 14.00 ч.

Вътрешна информация по чл.4 от ЗПЗФИ

ПРОТОКОЛ ОТ ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ - 08.05.2012

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ЗА 08.05.2012 Г. ОТ 14.00 Ч. И МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД

Уведомление по чл. 100Ш от ЗППЦК, чл.4 от ЗПЗФИ и чл.27 от Наредба 2 на КФН

ПРОТОКОЛ ОТ ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ от 07.06.2011 г.

ПОКАНА ЗА ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ  ЗА 07.06.2011 г. от 13.00 ч.

Уведомление по чл. 100Ш от ЗППЦК, чл.4 от ЗПЗФИ и чл.27 от Наредба 2 на КФН

ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ 08.06.2010 Г.

ПОКАНА ЗА ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ - 08.06.2010

Протокол от Общо събрание на акционерите - 2009г.

Покана за Общо събрание на акционерите - 2009г.

Годишен отчет за периода 01.01.2008-31.12.2008г.

Copyright by © 2009 Vi Vesta Holding MPP. All rights reserved.