|
Име:
E-mail:
Тел:
 

Адрес:
София 1700
кв.Витоша-ВЕЦ Симеоново 999

Тел.: +(359 2) 962 05 36  

+(359 2) 962 05 36 +(359 2) 962 19 61  

+(359 2) 962 19 61
Факс: +(359 2) 962 87 58

E-mail:office@inproperties-bg.com

За продажби: 
тел.: +(359 2) 968 19 07

мобилен тел.: +(359 88) 5 87 99 38  
E-mail: invest@vivesta-bg.com

Публикации

Тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г. на "Ин-Пропъртис" АДСИЦ

Годишен отчет на Ин-Пропъртис АДСИЦ за 2012 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2012 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за трето тримесечие на 2012 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за второ тримесечие на 2012 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за първо тримесечие на 2012 г.

Годишен отчет на Инвестмънт Пропъртис АДСИЦ за 2011 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2011 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за трето тримесечие на 2011 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за второ тримесечие на 2011 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за първо тримесечие на 2011 г.

Годишен отчет на Инвестмънт Пропъртис АДСИЦ за 2010 г.

Тримесечен отчет на Ин-Пропъртис АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2010 година

Тримесечен отчет на Ин-Пропъртис АДСИЦ за трето тримесечие на 2010 година

Тримесечен отчет на Ин-Пропъртис АДСИЦ за второ тримесечие на 2010 година

Уведомление - вписване на решения на ОСА

Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2010 г.

Годишен отчет на Инвестмънт Пропъртис АДСИЦ за 2009 г.

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2009г.

Тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2009г.

Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2009г.

Copyright by © 2009 Vi Vesta Holding MPP. All rights reserved.