|
Име:
E-mail:
Тел:
 

Адрес:
София 1700
кв.Витоша-ВЕЦ Симеоново 999

Тел.:  +(359 2) 962 19 61  
Факс: +(359 2) 962 87 58

E-mail:office@in-properties-bg.com

За продажби: 
тел.:  0888441190


За инвеститори

Протокол от ОСА  - 06.07.2021 г.

Протокол от ОСА – липса на кворум 21.06.2021

Покана и материали за ОСА, насрочено за 21.06.2021 г. от 16.00 ч.

Уведомление за освобождаване на ДВИ

ПРОТОКОЛ ОТ ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ОТ 26.06.2019 Г.

Протокол от ОСА от 11.06.2019 г.

Покана и материали за ОСА, насрочено за 11.06.2019 г. от 14.00 ч.

Протокол от ОСА на Ин-Пропъртис АДСИЦ

ПРОТОКОЛ от ОСА на Ин-Пропъртис АДСИЦ от 16.07.2018 г.

Покана и материали за ОСА на Ин-Пропъртис АДСИЦ за 16.07.2018 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ОТ 12.07.2017 Г.

ПРОТОКОЛ ОТ ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ОТ 27.06.2017 Г. ЗА ЛИПСА НА КВОРУМ

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ЗА 27.06.2017 г. от 14.00 ч

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК във връзка с чл.145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество

Уведомление по чл.100ш от ЗППЦК и обявяване на вътрешна информация по чл.4 от ЗПЗФИ

ПРОТОКОЛ ОТ ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ от 31.05.2016 г.

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ЗА 31.05.2016 Г. ОТ 14.00 Ч.

Уведомление по чл.4 от ЗПЗФИ и чл.27 ал.1 т.2 и чл.28 от Наредба № 2/17.09.2003 г. на КФН

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ - 15.07.2015 Г.

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ЗА 15.07.2015 Г. ОТ 14:00 ч.

Уведомление по чл.100ш от ЗППЦК и обявяване на вътрешна информация по чл.4 от ЗПЗФИ

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ - 26.05.2015 Г.

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА  ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ЗА 26.05.2015 Г. ОТ 14.00 Ч.

Уведомление по чл.4 ЗПЗФИ, чл.27 ал.1 т.2 и чл.28 Наредба 2

ПРОТОКОЛ ОТ ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ от 24.06.2014 г.

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ЗА 24 ЮНИ 2014 Г. – 14.00 ч.

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ЗА 25 ЮНИ 2013 Г. – 14.00 ч.

Вътрешна информация по чл.4 от ЗПЗФИ

ПРОТОКОЛ ОТ ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ - 08.05.2012

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ЗА 08.05.2012 Г. ОТ 14.00 Ч. И МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД

Уведомление по чл. 100Ш от ЗППЦК, чл.4 от ЗПЗФИ и чл.27 от Наредба 2 на КФН

ПРОТОКОЛ ОТ ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ от 07.06.2011 г.

ПОКАНА ЗА ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ  ЗА 07.06.2011 г. от 13.00 ч.

Уведомление по чл. 100Ш от ЗППЦК, чл.4 от ЗПЗФИ и чл.27 от Наредба 2 на КФН

ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ 08.06.2010 Г.

ПОКАНА ЗА ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ - 08.06.2010

Протокол от Общо събрание на акционерите - 2009г.

Покана за Общо събрание на акционерите - 2009г.

Годишен отчет за периода 01.01.2008-31.12.2008г.

 

 

Copyright by © 2009 Vi Vesta Holding MPP. All rights reserved.