|
Име:
E-mail:
Тел:
 

Адрес:
София 1700
кв.Витоша-ВЕЦ Симеоново 999

Тел.:  +(359 2) 962 19 61  
Факс: +(359 2) 962 87 58

E-mail:office@in-properties-bg.com

За продажби: 
тел.:  0888441190


Публикации

Финансово уведомление за трето тримесечие на 2019 г.

 

Финансов отчет за първо шестмесечие на 2019 г.

Финансово уведомление за първо тримесечие на 2019 г.

Годишен финансов отчет за 2018 г.

Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.

Уведомление за финансово състояние на Ин-Пропъртис АДСИЦ към 30.09.2018 г.

Финансов отчет за първо шестмесечие на 2018 г.

Уведомление за финансово състояние на Ин-Пропъртис АДСИЦ към 31.03.2018 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2017 Г. НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ

Тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2017 г. на Ин-Пропъртис АДСИЦ

Уведомление за финансово състояние на Ин-Пропъртис АДСИЦ към 31.09.2017 г.

Финансов отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на ИН-Пропъртис АДСИЦ

Уведомяване по чл. 100ш ал.1 т.2.от ЗППЦК и
обявяване на вътрешна информация по чл.7 от Регламент № 596/2014 г. и чл.27 от Наредба № 2/2003 г. на КФН

ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ КЪМ 31.03.2017 Г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ЗА 2016 г.

Тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016 г. на Ин-Пропъртис АДСИЦ

ФИНАНСОВО УВЕДОМЛЕНИЕ НА ИНВЕСТМЪНТ-ПРОПЪРТИС АДСИЦ КЪМ 30.09.2016 Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г. НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ

Тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на 2016 г. на Ин-Пропъртис АДСИЦ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ЗА 2015 Г.

Тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 г. на Ин-Пропъртис АДСИЦ

Тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2015 г. на Ин-Пропъртис АДСИЦ

Тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2015 г. на Ин-Пропъртис АДСИЦ

Тримесечен отчет на Ин-Пропъртис АДСИЦ за първо тримесечие на 2015 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ЗА 2014 г.

Тримесечен отчет на Ин-Пропъртис АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2014 г.

Тримесечен отчет на Ин-Пропъртис АДСИЦ за трето тримесечие на 2014 г.

Тримесечен финансов отчет на Ин-Пропъртис АДСИЦ за второ тримесечие на 2014 г.

Тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г. на "Ин-Пропъртис" АДСИЦ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ ЗА 2013 г.

Тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г. на "Ин-Пропъртис" АДСИЦ

Тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2013 г. на "Ин-Пропъртис" АДСИЦ

Тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г. на "Ин-Пропъртис" АДСИЦ

ПРОТОКОЛ ОТ ОСА НА ИН-ПРОПЪРТИС АДСИЦ - 25.06.2013 Г.

Тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г. на "Ин-Пропъртис" АДСИЦ

Годишен отчет на Ин-Пропъртис АДСИЦ за 2012 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2012 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за трето тримесечие на 2012 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за второ тримесечие на 2012 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за първо тримесечие на 2012 г.

Годишен отчет на Инвестмънт Пропъртис АДСИЦ за 2011 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2011 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за трето тримесечие на 2011 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за второ тримесечие на 2011 г.

Тримесечен отчет на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ за първо тримесечие на 2011 г.

Годишен отчет на Инвестмънт Пропъртис АДСИЦ за 2010 г.

Тримесечен отчет на Ин-Пропъртис АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2010 година

Тримесечен отчет на Ин-Пропъртис АДСИЦ за трето тримесечие на 2010 година

Тримесечен отчет на Ин-Пропъртис АДСИЦ за второ тримесечие на 2010 година

Уведомление - вписване на решения на ОСА

Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2010 г.

Годишен отчет на Инвестмънт Пропъртис АДСИЦ за 2009 г.

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2009г.

Тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2009г.

Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2009г.

Copyright by © 2009 Vi Vesta Holding MPP. All rights reserved.